OM KAMPAGNEN FOR ET DANMARK MED OVERSKUD

Vi skal tale om det, vi gerne vil have mere af: Overskud


Med den nationale sundhedsprofil i 2018 blev der endnu en gang sat streg under alvoren. Over 1 mio. danskere føler sig stressede. Det er i sig selv et foruroligende tal, der kalder på politiske målsætninger og konkrete værktøjer for, hvordan vi vil reducere stress.

På samme tid er det i stigende grad nødvendigt at vi begynder at sætte mål og visioner for det, vi gerne vil have mere af: Overskud. Vi vil tale om, hvornår vi hver især har mentalt overskud. Når alle danskere sætter ord på, hvad overskud er, kan vi også meget hurtigere blive opmærksomme på, hvornår vi ikke kan finde overskuddet. Og sammen handle på det.

Vi vil starte samtaler om, hvad overskud kan være i hverdagen, på jobbet, hos familien, i weekenden, i supermarkedet og alle de andre steder, vi er.

Konceptet er derfor at sætte ord på, hvad overskud er.

Deltag sammen med dine kollegaer, venner, bekendte og familie i bevægelsen for et Danmark med mentalt overskud på facebook-siden: Overskudsdanmark

AMBASSADØRER FOR OVERSKUDSDANMARK

Der er rigtig mange, der gerne vil være en del af bevægelsen for et Danmark med overskud. Nogle af dem kalder vi OverskudsAmbassadører, og du kan finde små korte videoer af dem her på siden og på kampagnens facebook-side.

Ambassadørerne har valgt at være med, fordi alt for mange ikke har overskud i hverdagen. Deres små videoer er en åben invitation til at tænke med om den hverdag og det Danmark, vi gerne vil have mere af. De timer, de øjeblikke, de stunder, hvor vi kan se, at overskud er…

FOKUS PÅ HANDLING FOR OVERSKUD

Kampagnen skal også give inspiration til, hvordan vi kan handle for at skabe overskud. Og sætte fokus på at vi kan handle for at fjerne stress og skabe mere overskud – om det er på arbejdspladsen, i hjemmet eller i fritiden. Med kampagnen vil vi derfor gerne hylde alle de arbejdspladser, ledere og kollegaer, der hver dag skaber overskud. Derfor vil der i løbet af kampagnen blive indsamlet indstillinger til kåringen af Årets OverskudsKollega, -Leder og -Arbejdsplads. Det skal give inspiration til, hvordan vi kan handle for at skabe overskud.

Vi har brug for værktøjer for at kunne handle på arbejdspladsen som kollegaer og som ledere. Partnerskabet Sammen om Mental Sundhed har opbygget Danmarks største værktøjskasse til at skabe overskud og reducere stress på arbejdspladserne - det er et fantastisk værdifuldt arbejde, som vi gerne vil sprede. Derfor kan man på kampagnens side finde inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man øger overskuddet sammen med kollegaer og ledere på www.mentalsundhed.dk.

OM VÆRKTØJER, DER KAN SKABE OVERSKUD

Hvis du bliver opmærksom på, at du ikke har overskud, skal du kunne få hjælp og have adgang til værktøjer – hvad enten du er leder, medarbejder, nøgleperson eller kollega.

Partnerskabet Sammen om Mental Sundhed ledes af Sundheds- og Ældreministeriet og er en platform, hvor over 30 forskellige organisationer samarbejder om at tilbyde og udbrede værktøjer, der skaber mentalt overskud.

Et af formålene med Sammen om Mental Sundhed er at indsamle og give let adgang til en lang række brugbare værktøjer på området. Klik ind på www.mentalsundhed.dk eller på knappen ”Værktøjer, der kan skabe overskud” herover. Vi skal handle, når vi mangler overskud. Og vi skal handle sammen.

OM STRESSALLIANCEN

StressAlliancen består af Forsikring & Pension, Hjerteforeningen, PenSam, HK, FOA og Nextstep by Bindslev. Målet for StressAlliancen er, at alle i Danmark skal have overskud til at tænke, tale og handle. Hele livet.

StressAlliancen lancerede i juni 2018 en politisk visions- og handlingsplan, der udstikker 4 klare retninger for Danmark:

  • Danmark som foregangsland med politiske visioner for overskud. Hele livet.
  • Én definition på stress, der kan anvendes af alle.
  • Viden og værktøjer til handlinger, der skaber overskud. Hele livet.
  • Forskning i verdensklasse.
Læs planen, drøft det med din kollega og bidrag til bevægelsen for et Danmark med Overskud. Hele livet.
Læs mere om StressAlliancen på www.stressalliancen.dk
STRESSALLIANCENS PARTNEREFOA

PenSam

Hjerte foreningen

Forsikring og Pension

HK

Nextstep by Bindslev